ISSN 1651-6737

den 10 januari 2003

  En bild som heter BokFinnaFlow.jpgAdLibris kostar den svenska översättningen av Mihály Csíkszentmihályis bok, Flow, 44 kronor. För den som inte har läst den tycker jag att det låter som ett mycket lockande pris. Fortsättningen, Finna Flow, kostar 41 kronor. Den tänker jag beställa.

 

  Vanligtvis brukar jag försöka att beskriva olika tekniker som jag läser om. Jag har läst lite mer av Introduktion till NLP och de tekniker som beskrivs där tänker jag faktiskt inte försöka återge.

En bild som heter BokIntroduktionTillNLP.jpgDe framstår som mycket kraftfulla. Man kan bland annat förändra sina minnen av historiska händelser. Du kan programmera om dig så att något som du har upplevt som obehagligt kan bli neutralt eller, om du så vill, positivt. Naturligtvis går det att vända på det också.

Det är inte svårt att förstå att med sådana tekniker är det avgörande att man förstår vad man håller på med. Om jag skrev en sammanfattning av teknikerna som någon försöker att använda måste risken för misslyckande vara stor. I boken finns det en varning för de effekter neuro-lingvistisk programmering kan få om det inte används på rätt sätt. De rekommenderar att man först går ett utbildningsseminarium innan man arbetar på egen hand.

NLP kan användas av personer som har en generellt negativ syn på livet för att vända det till något positivt. Skådespelare kan använda NLP för att "bli" en viss rollfigur. Idrottsmän kan programmeras att nå topprestationer. Man kan bota fobier med NLP och ord eller situationer som framkallar obehag hos en människa kan programmeras om och bli positiva. Det påminner lite om hypnos. Man programmerar att en viss känsla eller ett agerande ska initieras av ett speciellt ord eller en viss handling. Dessa ord eller handlingar kallas ankare på NLP-språk.

I de första kapitlen av boken står det en hel del om kroppsspråk och intressanta psykologiska förhållanden. Olika färger är starkt förknippade med olika sinnesstämningar. Blått med lugn och rött med vrede. Ska man skapa en diskussionstjänst på nätet och vill ha en eldig debatt kanske röd bakgrundsfärg kan hjälpa till. Blått borde vara bättre för lugna diskussioner. Man har kunnat mäta att blodtrycket stiger hos personer som befinner sig i en miljö som domineras av rött. Jag har läst att det är av denna anledning som höga broar målas röda. Det påstås minska lusten att hoppa ifrån dem. Det sätter för mycket känslor i rörelse och de som vill ta livet av sig gör det helst i en lugn miljö.

Boken är oerhört intressant och samtidigt kuslig. Jag tror att det är bra att känna till neuro-lingvistisk programmering och hur det fungerar. Boken kan rekommenderas som intressant läsning oavsett om man har behov av tekniken eller inte.

 

January 2003
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Dec   Feb


Läsning
I läshögen
Lästa böcker 2002
Lästa böcker 2003
Lästa böcker 2004
Läsvärda böcker
Texter

Mer...
Böcker och läsning
Emmy
Familj
Handikapp
- ADHD/ADD
- Asperger
- Dyslexi
Idéer
Kreativitet
Kunskapshantering
Lärdomar
Marknadsföring
Personlig utveckling
Snabbläsning
Strategi
Studieteknik


Click to see the XML version of this web page.