ISSN 1651-6737

den 7 april 2003

  "Pure contour drawing".

Att kunna rita och måla på rätt sätt handlar bland annat om att se på "rätt sätt" och för att se på rätt sätt behöver man använda rätt del av hjärnan. Vänster hjärnhalva anses vara logisk och tar hand om vår verbala förmåga. Höger hjärnhalva är konstnärlig och intuitiv. Ett sätt att stänga av vänster hjärnhalva är att hitta på saker som den tycker är tråkiga eller långt under dess förmåga. Det kan man göra genom följande övning.

Ta ett papper och en penna. Stäng ena handen (den du inte ritar med) så mycket att du fortfarande ser handflatan, men så att den är så skrynklig som möjligt. Håll den stilla. Rita alla streck du kan se i handen under fem minuter (ställ en klocka så att du slipper bevaka tiden och därmed aktivera vänster hjärnhalva).

Varenda litet streck ska vara med, men du får inte titta på pappret medan du ritar. Det är viktigt att du inte tittar på pappret alls innan de fem minuterna är över. Titta på handen och rita samtidigt de streck du ser, en millimeter i taget.

Det kommer inte att gå att se att det är din handflata du har ritat och det är inte heller syftet med övningen. Det är att stänga av vänster hjärnhalva och aktivera höger hjärnhalva. Lägg märke till hur det känns när du ritar på det här sättet. Målet är att kunna aktivera den känslan med viljan.

Vänster hjärnhalva har färdiga "symboler" för det mesta. En för ögon, en för öron, en för händer, en för stolar och så vidare. När vi som inte kan rita ritar, är det vänster hjärnhalva som producerar de färdiga symbolerna för det vi ska rita. Vår konstnärliga sida blir aldrig inblandad. Det är därför de flesta saker vi ritar ser ungefär likadana ut. Ritar vi ansikten ser de ungefär likadana ut varje gång. Symbolerna vi använder är de vi lärde oss som barn i nioårsåldern.

Detta är ytterligare exempel på innehållet i Drawing on the right side of the brain. Bitvis finns det likheter mellan teckning och både läsning och flow. Likheter med flow på det sättet att man, när man mer eller mindre uteslutande använder höger hjärnhalva, tappar begrepp om tid och rum och "jaget". Likheter med läsning därför att man slutar att utvecklas både som läsare och "konstnär" när man är omkring nio år. Detta tror jag har att göra med att det är i den åldern man ställs inför krav som gör att vänster hjärnhalva får en viktigare uppgift och höger motsvarande minskad betydelse. Kanske är det även då som vi (de flesta) slutar att utveckla förmågan att använda vår intuition (superlogik).

 

April 2003
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Mar   May


Läsning
I läshögen
Lästa böcker 2002
Lästa böcker 2003
Lästa böcker 2004
Läsvärda böcker
Texter

Mer...
Böcker och läsning
Emmy
Familj
Handikapp
- ADHD/ADD
- Asperger
- Dyslexi
Idéer
Kreativitet
Kunskapshantering
Lärdomar
Marknadsföring
Personlig utveckling
Snabbläsning
Strategi
Studieteknik


Click to see the XML version of this web page.