ISSN 1651-6737

den 6 november 2003

  TSDD, Task-Switching Deficit Disorder, är, i analogi med benämningen ADD, vad vi "vanliga" skulle kunna påstås lida av. Vi har ofta en oförmåga att byta snabbt mellan olika uppgifter på det sätt som personer med ADD kan. Förslaget kommer från Thom Hartmann i Attention deficit disorder: A different perception.

I boken finns det ett antal berättelser av personer som har ADD om hur de upplever sig själva och världen. Här är ett exempel:

All my life, I´ve felt like a phony. It wasn´t until I learned that I have ADD that I realized that it´s possible to be both smart and incapable of concentrating long enough to understand physics ....

En del som läser ovanstående känner kanske igen sig, vilket förstås inte behöver betyda att man har ADD. Ett annat citat lyder:

As a teacher, I can tell you that almost every time I´ve come across a suicidal adolescent, it´s been a very bright, or gifted, or genius child with ADD. They can´t handle the dichotomy of knowing that they´re brilliant, yet unable to do their schoolwork. And the distortions of time-sense with ADD cause their lows to seem so very painfully low that they get suicidal.

Ett annat vanligt drag hos människor med ADD är att de har svårt att behålla vanliga jobb. I ett exempel beskrivs hur Thomas Alva Edison som sjuttonåring hade fyra olika jobb. Alla fick han sparken från därför att han inte lyckades koncentrera sig på de monotona sysslorna. Som femtonåring var han anställd som signalman vid järnvägen. Varje timme förväntades han signalera in till huvudkontoret. Han fick sparken när hans chefer kom på att han hade byggt en apparat som automatiskt signalerade in varje timme. Detta var ursprunget till en automatisk telegraf som han senare utvecklade. Andra personer som hade ADD och som nämns i boken är Benjamin Franklin, Sir Richard Francis Burton och Ernst Hemingway

 

November 2003
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oct   Dec


Läsning
I läshögen
Lästa böcker 2002
Lästa böcker 2003
Lästa böcker 2004
Läsvärda böcker
Texter

Mer...
Böcker och läsning
Emmy
Familj
Handikapp
- ADHD/ADD
- Asperger
- Dyslexi
Idéer
Kreativitet
Kunskapshantering
Lärdomar
Marknadsföring
Personlig utveckling
Snabbläsning
Strategi
Studieteknik


Click to see the XML version of this web page.