ISSN 1651-6737

den 10 mars 2004

  1.0

Emanuel Sidea hörde av sig och pekade på en text han har skrivit. Han har börjat använda en modifierad variant av en statusrapporteringsmodell jag skrev om förra veckan. Han ingår i en tidningsredaktion vars medlemmar är spridda över landet och inte har möjlighet att träffas regelbundet. Med rapportmodellen hoppas de få bättre överblick över vad alla sysslar med.

Det vore roligt att höra om erfarenheter när de har provat ett tag.

 

  Det finns inga säkra kort.

Jag: -Emmy, vill du ha ugnspannkaka eller tunna pannkakor?

Emmy: - Inte pannkaka! Jag vill ha någon annan mat.

 

  Win Wenger skriver i The Einstein Factor:

You get more ofwhat you reinforce.

"Du får mer av det du förstärker." Det låterlogiskt eftersom det är själva syftet med att förstärka något. När vi görnågot mycket förstärker vi vår förmåga att göra det. Vi skaffar oss vanor.Samma sak gäller saker vi tänker på. När vi tänker mycket på någotförstärker vi tankarna som är förknippade med det. Om jag tänker på någotroligt förstärker jag glädjen. Om jag tänker på något tråkigt förstärker jagdet tråkiga. Vill jag bli bra på något ska jag göra det mer. "Övning gerfärdighet."

Om jag är deprimerad ska jag tänka på allt som gör migdeprimerad, om jag vill fortsätta att vara det. Om jag är glad ska jag tänkapå allt jag tycker är roligt, om jag vill fortsätta att vara glad. Om jag ärledsen, men vill bli glad, ska jag tänka på roliga saker och uppmärksammaallt som är bra.

Det handlar om att vända spiralen åt det håll vi vill attden ska gå. En positiv spiral ger oss positiv energi så länge som vi ger denbränsle. Likadant med en negativ spiral. Bara jag kan styra min spiral. Jagkan låta mig påverkas av saker andra gör, men bara jag kan välja vad jag skapåverkas av. Bara jag.

Det är därför vissa människor har klarat av långfångenskap under omänskliga förhållanden. De har lyckats skilja på sigsjälva och sin omgivning och det har räddat dem från att förlora förståndet.De har valt att inte låta sig påverkas av den normalt skadliga omgivningen,utan har skapat en "inre omgivning" som de kan acceptera och till och medtrivas i. Det omvända gäller en del människor som förlorar förståndet, trotsatt ingen i deras omgivning har förstått vad som har påverkat dem negativt.De har kunnat skapa en negativ inre omgivning som har påverkat demstarkt.

"Det sista som överger människan är hoppet." En del förlorarhoppet tidigt så det är inte riktigt sant. "Det sista som överger mångamänniskor är hoppet", borde det kanske heta. Vi bestämmer själva vilkenskara vi ska tillhöra.

Vill jag trivas och ha ett roligt liv ska jagkoncentrera mig på det jag tycker är roligt och försöka se det som är bra ivarje situation. Alla drabbas av motgångar. Hur stora de upplevs vara är upptill oss själva. Vi kan välja att se dem som en möjlighet att lära ossnågot, och gå vidare. Någon enstaka större motgång kan vi också klara ävenom vi låter oss bli nerdragna. Inser vi ganska snart vad som har inträffat,kan vi vända tankarna, grabba tag i den positiva spiralen och följa med uppigen.

Våra tankar bestämmer vi själva över. Bra såväl som dåliga.

 

March 2004
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Feb   Apr


Läsning
I läshögen
Lästa böcker 2002
Lästa böcker 2003
Lästa böcker 2004
Läsvärda böcker
Texter

Mer...
Böcker och läsning
Emmy
Familj
Handikapp
- ADHD/ADD
- Asperger
- Dyslexi
Idéer
Kreativitet
Kunskapshantering
Lärdomar
Marknadsföring
Personlig utveckling
Snabbläsning
Strategi
Studieteknik


Click to see the XML version of this web page.