ISSN 1651-6737

den 22 september 2004

  Jag läste en gammal Fast Company-artikel om FedEx definition av en bra ledare:

Karisma: Ingjuter förtroende, respekt och tillit. Har en speciell förmåga att se vilka överväganden andra bör göra. Ger en stark känsla av att ha en uppgift.

Individuell hänsyn: Stöttar, ger råd och undervisar dem som behöver det. Lyssnar aktivt och ger intryck av att lyssna. Ger nykomlingar mycket hjälp.

Intellektuell stimulans: Får andra att använda resonerande och bevis snarare än ogrundade åsikter. Gör det möjligt för andra att se gamla problem på nya sätt. Kommunicerar på sätt som tvingar andra att tänka över idéer de aldrig har ifrågasatt tidigare.

Mod: Beredda att stå upp för idéer även om de är impopulära. Ger inte efter för påtryckningar eller andras åsikter för att undvika konfrontation. Gör vad som är bäst för företaget och de anställda även om det orsakar personliga svårigheter.

Pålitlighet: Genomför och står fast vid överenskommelser. Tar ansvar för handlingar och misstag. Arbetar bra oberoende av chefen.

Flexibilitet: Fungerar effektivt i föränderliga omgivningar. Tar hand om flera problem samtidigt när många ärenden dyker upp på en gång. Byter kurs när situationen kräver det.

Integritet: Gör vad som är moraliskt och etiskt rätt. Missbrukar inte chefsförmåner. Är en ständig förebild.

Omdöme: Når sunda och objektiva utvärderingar av alternativa handlingar genom att använda logik, analys och jämförelser. Sätter samman fakta på rationella och realistiska sätt. Använder tidigare erfarenheter och tillgänglig information för att få perspektiv på aktuella beslut.

Respekt för andra: Hedrar och förringar inte andras åsikter eller arbete, oavsett deras status eller position.

Bra tankar tycker jag. En chef ska i första hand finnas till för sina medarbetare och underlätta deras arbete.

The 9 Faces  of Leadership

 

September 2004
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Aug   Oct


Läsning
I läshögen
Lästa böcker 2002
Lästa böcker 2003
Lästa böcker 2004
Läsvärda böcker
Texter

Mer...
Böcker och läsning
Emmy
Familj
Handikapp
- ADHD/ADD
- Asperger
- Dyslexi
Idéer
Kreativitet
Kunskapshantering
Lärdomar
Marknadsföring
Personlig utveckling
Snabbläsning
Strategi
Studieteknik


Click to see the XML version of this web page.