den 16 augusti 2005

  Terror vid köksbordet.

Emmy: - Är tjugo mycket?

Jag: - Ja, ganska.

Emmy: - Men det är inte mer år än du är.

Jag: - Nej. Hur många år tror du att jag är?

Lång tystnad.

Emmy: - Sextisex.

Jag: - Nej, inte riktigt. Trettisju.

Emmy: - Typiskt att jag hade fel.

Jag: - Mm. Hur många år tror du att mamma är då?

Emmy: - Hon är lika gammal som Jani.

Jag: - Ja, och hur gammal är hon då?

Emmy: - Sexti.

Fem minuter senare:

Jag: - Hur gammal är jag?

Emmy: - Mmm, sjuttifem.

Jag: - Är jag?

Emmy: - Sjuttisju.

Jag: - Emmy.

Emmy: - Sjutti.

Jag: - Trettisju.

Emmy: - Just det! Jag trodde att det var något som började med sju.

Jag: - Kommer du ihåg det nu då?

Emmy: - Ja.

Jag: - Hur gammal är jag?

Emmy: - Trettisju.

 

RSS