ISSN 1651-6737

den 14 mars 2006

  Åsa är lärare. Hon kan testa mina idéer om läsning i verkligheten.

Häromdagen diskuterade vi ett experiment. Tanken var att eleverna skulle tvingas effektivisera sin läsning. En sorts bakvänd snabbläsningsövning där de inte fick lära sig teknikerna först. De skulle få en gammal lärobok och femton minuter på sig att "läsa" den. De fick göra hur de ville och skulle efter femton minuter berätta vad den handlade om och de skulle arbeta var och en för sig. Förutom att berätta vad boken handlade om skulle de berätta hur de gick till väga. På femton minuter fanns det ingen möjlighet att läsa boken på traditionellt sätt.

I dag genomförde hon experimentet med en niondeklass. Som väntat hade elevrna olika sätt att ta sig an uppgiften. Någon började från början och läste under femton minuter. Resultatet var att han kunde berätta detaljerat om de sidorna men inget om resten av boken. En annan läste lite här och där och fick detaljerad kunskap om några delar av boken, men ingen riktig helhetsbild.

Den mest effektive läste kapitelrubriker, underrubriker och sammanfattningar i början och slutet. Han kunde redogöra för boken på ett mycket bra sätt efter femton minuter. Åsa berättade att han är invandrare och i sjuan inte kunde ta sig igenom en lärobok på egen hand. Nu, tre år senare, är han en av de duktigaste och mest ambitiösa eleverna.

Åsa ska genomföra experimentet flera gånger med samma elever. Hon har tänkt väva ihop övningen med anteckningsteknik så att de ser nyttan med att anteckna på ett effektivt sätt. Förhoppningen är att de med tiden ska pröva sig fram till ett fungerande sätt att snabbt tillägna sig det viktigaste i en bok och kunna redogöra för det.

I dag öppnade Studieteknik i fokus officiellt.

 

Läsning
I läshögen
Lästa böcker 2002
Lästa böcker 2003
Lästa böcker 2004
Lästa böcker 2005
Läsvärda böcker
Texter

Mer...
Böcker och läsning
Emmy
Familj
Handikapp
- ADHD/ADD
- Asperger
- Dyslexi
Idéer
Kreativitet
Kunskapshantering
Lärdomar
Marknadsföring
Personlig utveckling
Snabbläsning
Strategi
StudieteknikSubscribe to "Studieteknik" in Radio UserLand. Click to see the XML version of this web page.