ISSN 1651-6737

Snabbläsning - så går det till

Varför ska man lära sig att läsa snabbt undrar en del. Om du är en av dem tycker jag att du ska läsa detta.

Att lära sig att läsa snabbt är inget hokus pokus. Det handlar om att känna till lite om hur ögat och hjärnan fungerar samt några hjälptekniker. Och övning. Jag ska kort gå igenom en del av detta nedan. Den som vill lära sig mer kan till exempel läsa en bok om snabbläsning eller gå en kurs.

Innan jag börjar vill jag ta död på en myt: ju långsammare och noggrannare man läser, desto mer förstår man. Det stämmer inte alls. Det är faktiskt tvärt om. När man läser långsamt har hjärnan tråkigt och tankarna vandrar vidare till andra saker. Efter ett tag kommer man på sig själv med att inte ha förstått ett ord av det som står på den senaste halvsidan och måste hoppa tillbaka och läsa det igen. Känner du igen dig? Högre läshastighet ger faktiskt högre läsförståelse. Enligt Tony Buzan (författare till The Speed Reading Book) arbetar hjärnan betydligt bättre vid hastigheter över 400 ord per minut (en genomsnittlig vuxen läser 200-300 ord per minut).


Det är vanligt att man ljudar ord man läser i huvudet, det vill säga man uttalar dem tyst i huvudet samtidigt som man läser dem. Eftersom det finns en gräns för hur snabbt ett ord kan uttalas i huvudet hämmar detta läshastigheten. Hjärnan har inget behov av att höra ordet för att förstå det. Undvik därför att uttala orden i huvudet.

Innan man börjar snabbläsa en bok behöver man förbereda sig lite grand. Hjärnan bör vara förberedd på vad som kommer. Ett bra sätt att förbereda sig är att läsa innehållsförteckningen i boken. Det ger en övergripande uppfattning om vad boken handlar om. Det är också bra att bläddra lite i boken för att bekanta sig med dess struktur. Då slipper hjärnan lägga så mycket möda på att förstå hur boken är upplagd och kan i stället koncentrera sig på det som är viktigt, att förstå vad som sägs i boken. Om de finns sammanfattningar i slutet av varje kapitel ska du läsa dem. Det ger ibland all information du behöver och då slipper du läsa boken. Ytterligare ett sätt att förbereda hjärnan på läsningen, är att ställa frågor om boken. Vad vill du veta i boken du ska läsa? Är det någonting speciellt du vill lära dig? Vad vill du få ut av att läsa boken? Många frågor brukar dyka upp när man bläddrar i innehållsförteckningen. Ofta ställer hjärnan frågorna själv utan att man tänker på det. Försök att vara uppmärksam på frågorna när de dyker upp. Hela förberedelseprocessen behöver inte ta mer än några minuter för en vanlig bok på några hundra sidor.

Efter förberedelsearbetet är det dags att börja läsa. Då är det ytterligare några saker man bör tänka på.

Det är väldigt vanligt att man som läsare kommer på sig själv med att ha missat ett ord. Då hoppar man tillbaka i texten och börjar läsa om från den plats där ordet var. Det tar mycket extra tid att göra på det sättet. Dessutom är ett eller ett par missade ord sällan viktiga för att förstå en mening. En del uppskattar att så mycket som 90 procent av en normal text är oväsentlig för att förstå innebörden. Prova själv genom att ta en mening, vilken som helst, och låtsas att några ord saknades. Visst skulle du förstå ändå? Undvik alltså att hoppa tillbaka i texten när du läser.

(Ett exempel på "kostnaden" för tillbakahopp: Säg att man gör ett tillbakahopp per läst rad och hoppet tar en sekund extra. Om vi tänker oss att detta pågår under läsning av en bok med 40 rader per sida och 300 sidor blir det över 6 timmars bortkastad lästid. (Exemplet kommer från "The Speed Reading Book" av Tony Buzan.)

Det är inte alltid så lätt att lära om sitt sätt att läsa. Att undvika tillbakahopp kan till exempel vara väldigt svårt om man inte tar till något knep. Det finns mycket enkla knep. Ett sitter på dina händer. Fingrarna. Använd ett pekfinger eller en penna (jag föredrar en spetsig penna). För pennan eller fingret under raden samtidigt som du läser. För pennan i en jämn takt under raderna och bara framåt rad för rad. Eftersom du måste följa pennan kan du inte hoppa tillbaka i texten. I början, den första halvtimmen eller så, kan det kännas ovant att inte få hoppa tillbaka. Tänk om jag missar någonting? Strunt i det. Hjärnan fixar det ändå.

Försök nu att inte fokusera texten ord för ord. Slappna av ögonen (fokusera "mjukt") och titta på det fetmarkerade ordet i följande mening:


Med avslappnade ögon kan du se flera ord i taget.


Hur många ord vid sidan av det fetmarkerade ordet kan du se utan att flytta ögonen? Kanske ett på varje sida? Kanske mer. Om du kan se tre ord (ett ord på varje sida av det fetmarkerade) betyder det att du med lite övning skulle kunna läsa genom att bara fixera vart tredje ord. I en vanlig bok är det 10 till 12 ord per rad. Du behöver alltså bara fästa ögonen på mellan tre och fyra ställen per rad. När du lär dig det har du ökat din läshastighet tre gånger jämfört med läshastigheten om du fokuserar varje ord. Om du har svårt att se flera ord i taget kanske du har boken för nära ögonen. Håll den så långt ifrån ögonen du kan utan att det blir obekvämt. Då ser du ett större område utan att anstränga dig mer.

Öva vidare på att läsa. Använd den "visuella guiden" (pennan eller fingret), slappna av ögonen, läs varje rad i tre till fyra fokuseringar och hoppa aldrig tillbaka. Försök att öka hastigheten på pennan eller fingret. Bry dig inte om att du tycker att det går för fort i början. Ögonen och hjärnan anpassar sig efter en stund. Tänk på att det är många års användning av det gamla lässättet du ska träna bort. Det går inte på en kvart. Däremot brukar det inte ta så lång tid heller. Du märker snabbt resultat. När du har kommit så här långt kan du sluta att föra den visuella guiden under början och slutet av raderna. Börja några centimeter in på raden och sluta några centimeter från slutet. Ögonen och hjärnan ser till att du får vad du behöver ändå.

Det här är grunden i snabbläsning. Om du vill bli en snabbläsare ska du från och med nu bara läsa på "rätt" sätt. Ju mer du läser desto snabbare blir du. Många böcker kommer du att kunna läsa på några timmar. Lycka till!

Här är en sammanfattning av några saker du ska tänka på när du läser:

  • Förbered dig genom att bläddra i boken, läsa innehållsförteckningen och ställa frågor som du vill ha besvarade
  • Uttala inte ord i huvudet
  • Undvik tillbakahopp
  • Använd en visuell guide. För den under raden utom i början och slutet
  • Fokusera mjukt
  • Fixera flera ord i taget
  • Håll boken så långt bort från ögonen som möjligt

Vill du lära dig mer om snabbläsning kan jag rekommendera någon av nedanstående böcker.

The Speed Reading Book av Tony Buzan
ISBN 0563537310

Få saker påverkar livet så mycket som förmågan att läsa. Att kunna läsa är för de flesta en sjäklvklarhet, men många tror att vi är födda med en viss läshastighet som vi inte kan påverka. Det är helt fel. Från det att vi börjar skolan är läsning helt avgörande för våra förutsättningar att lyckas i livet. Nästan allt bygger på det. Studier, arbete, hobby och fritid. De flesta kan med relativ lätthet åtminstone fördubbla sin läshastighet. Detta är en mycket bra bok om hur det kan gå till. Boken innehåller mycket fakta om hur hjärnan fungerar och det gör det enkelt att förstå teknikerna som lärs ut. Att behärska snabbläsning är en stor konkurrensfördel på många jobb.

   Läs mer eller köp...


Speed Reading av Steve Moidel
ISBN 0764104012

Detta är ytterligare en bok om snabbläsning. I och med att den är så tunn går den snabbt att läsa också. Den är mer rakt på sak än den föregående, vilket gör att den går snabbare att läsa. Nackdelen är att du missar en mängd intressanta fakta om hur hjärnan och ögonen fungerar.

   Läs mer eller köp...


Mer om snabbläsning kan du läsa här:

Lär dig läsa snabbt

Niklas Johansson


Läsning
I läshögen
Lästa böcker 2002
Lästa böcker 2003
Lästa böcker 2004
Lästa böcker 2005
Läsvärda böcker
Texter

Mer...
Böcker och läsning
Emmy
Familj
Handikapp
- ADHD/ADD
- Asperger
- Dyslexi
Idéer
Kreativitet
Kunskapshantering
Marknadsföring
Personlig utveckling
Snabbläsning
Strategi
Studieteknik


Subscribe to "Enkelriktat" in Radio UserLand. Click to see the XML version of this web page.