ISSN 1651-6737

Upphovsrätt - Copyright ©

Upphovsrätt, eller copyright som det heter på engelska, innebär att upphovsmannen till ett litterärt eller konstnärligt verk bestämmer över det. Kopiering eller annan spridning av materialet får endast ske med upphovsmannens tillstånd. Fråga därför alltid innan du använder texter, bilder eller annat som du hittar på en Internetsida.

Du kan läsa mer om upphovsrätten i lagboken:

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.


Läsning
I läshögen
Lästa böcker 2002
Lästa böcker 2003
Lästa böcker 2004
Lästa böcker 2005
Läsvärda böcker
Texter

Mer...
Böcker och läsning
Emmy
Familj
Handikapp
- ADHD/ADD
- Asperger
- Dyslexi
Idéer
Kreativitet
Kunskapshantering
Marknadsföring
Personlig utveckling
Snabbläsning
Strategi
Studieteknik


Subscribe to "Enkelriktat" in Radio UserLand. Click to see the XML version of this web page.