ISSN 1651-6737

den 15 februari 2006

  Åsa har börjat träna snabbläsning med några av sina högstadieelever. Delvis som ett experiment. Reaktionerna har varit blandade och det kan man vänta sig. Några förstår inte alls vad det ska vara bra för. Andra är väldigt entusiastiska. I dag kom en elev från en klass hon inte undervisar och bad att få lära sig snabbläsning. Eleven hade hört att Åsa gör det som en del av svenskaundervisningen.

Det har inte pågått så länge. Det blir intressant att se vad som blir resultatet när de har hållit på ett tag. Några av eleverna har dyslexi eller andra lässvårigheter.

 

Läsning
I läshögen
Lästa böcker 2002
Lästa böcker 2003
Lästa böcker 2004
Lästa böcker 2005
Läsvärda böcker
Texter

Mer...
Böcker och läsning
Emmy
Familj
Handikapp
- ADHD/ADD
- Asperger
- Dyslexi
Idéer
Kreativitet
Kunskapshantering
Lärdomar
Marknadsföring
Personlig utveckling
Snabbläsning
Strategi
StudieteknikSubscribe to "Handikapp" in Radio UserLand. Click to see the XML version of this web page.