ISSN 1651-6737

den 16 mars 2005

  Bilden heter Organized_Executive_marknad.jpgSmart.

Det kom ett brev med en tidningsartikel utriven ur "Executive Focus". På den satt en gul handskriven Post-it-lapp:

Niklas,

Try this.

It's really good!

J.

Artikeln har rubriken "Don't Just Survive - Thrive!". Inledningen lyder:

Organized executives don't measure success by the hours spent working. Success today is the time you spend doing what you want.

Här har de lyckats bra med att skapa reklam som sticker ut. Den utrivna tidningssidan ser ut att vara från en riktig tidning. Det ger känslan att en människa har varit inblandad. Post-it-lappen med det handskrivna meddelandet riktat till mig personligen förstärker den känslan. Jag vet inte i vilket register de har hittat mig, men innehållet i artikeln berör områden jag är intresserad av.

I anslutning till artikeln finns en kupong för den som vill prenumerera på nyhetsbrev för chefer som vill låta sig organiseras. 12 nummer per år för 297 dollar.

De har gjort många rätt när de skapade utskicket. Att innehållet passade mig bra kanske delvis ska tillskrivas tur. Den personliga stilen fick mig att läsa bägge sidor av bladet. Det är inte säkert att artiklarna är utrivna ur riktiga tidningar. Det kan lika gärna vara eftertryck gjorda på papper med ojämn vänsterkant. Det spelar ingen roll för det syns ingen skillnad.

Don't Just Survive - Thrive!, sida 1

Don't Just Survive - Thrive!, sida 2

 

Läsning
I läshögen
Lästa böcker 2002
Lästa böcker 2003
Lästa böcker 2004
Lästa böcker 2005
Läsvärda böcker
Texter

Mer...
Böcker och läsning
Emmy
Familj
Handikapp
- ADHD/ADD
- Asperger
- Dyslexi
Idéer
Kreativitet
Kunskapshantering
Lärdomar
Marknadsföring
Personlig utveckling
Snabbläsning
Strategi
StudieteknikSubscribe to "Marknadsföring" in Radio UserLand. Click to see the XML version of this web page.