ISSN 1651-6737

den 5 september 2006

  Utrotning.jpgFakta?

Miljöpartiet skriver på sina valaffischer att en djurart utrotas varje minut. En djurart i  minuten betyder 1440 per dygn eller drygt en halv miljon om året.

Enligt New Scientist uppskattar vissa experter att 27000 arter om året utrotas. Världsnaturfonden, WWF, i Kina uppger att 40000 arter utrotas varje år. Det finns de som uppskattar att så mycket som 100000 arter försvinner varje år.

Ingenstans har jag sett så höga siffror som Miljöpartiets. Var har de fått sina uppgifter ifrån?

 

Läsning
I läshögen
Lästa böcker 2002
Lästa böcker 2003
Lästa böcker 2004
Lästa böcker 2005
Läsvärda böcker
Texter

Mer...
Böcker och läsning
Emmy
Familj
Handikapp
- ADHD/ADD
- Asperger
- Dyslexi
Idéer
Kreativitet
Kunskapshantering
Lärdomar
Marknadsföring
Personlig utveckling
Snabbläsning
Strategi
StudieteknikSubscribe to "Marknadsföring" in Radio UserLand. Click to see the XML version of this web page.