ISSN 1651-6737

den 19 april 2005

  Missuppfattningar om snabbläsning.

Jag läste följande på ett diskussionsforum om böcker:

Njutningen med att läsa är att få en upplevelse och nya kunskaper, och för det krävs lite lugn och möjlighet att smälta det man läser. Att avverka flest möjligt bokstäver i sekunden är bara dumt. Tror inte det blir fler MVG av det heller, eftersom snabbläsning bara ger ytlig information, inget som fastnar eller ger eftertanke.

Lugn och ro är bra för läshastigheten. Undvik att läsa i störande omgivningar. Om du måste sitta och läsa i en sorlig miljö kan du lyssna på musik i hörlurar så att du dränker bakgrundsljudet. Lugn musik är att föredra. Gärna avslappningsmusik. Enya, Wendy Stark, panflöjtsmusik och klassiskt brukar fungera bra. Jag läser på bussen och tunnelbanan på väg till jobbet och då lyssnar jag nästan alltid på musik för att inte bli störd.

Det stämmer inte att snabbläsning bara ger ytlig information som inte fastnar. Det normala är att snabbläsning ger bättre läsförståelse än traditionell läsning. Vid låg läshastighet är det svårt för hjärnan att få ett sammanhang. Jämför med när någon talar långsamt. Vad som händer är att du tröttnar och tänker på annat i stället.

Läsningen i sig leder inte till eftertanke. Det är det du läser som möjligen gör det. Det spelar ingen roll om du läser snabbt eller långsamt. Däremot tänker du inte snabbare bara för att du läser snabbare, men hjärnan har inga problem med att hänga med när du höjer hastigheten.

Att använda snabbläsning är inte att läsa slarvigt. Det handlar om att läsa smart, att undvika sådant som gör läsningen ineffektiv. Tillbakahopp till exempel. Att hoppa tillbaka i texten därför att du tror att du missade något ord tar mycket tid samtidigt som det sällan tillför något. Med rätt teknik kan du låta bli att göra tillbakahopp. Det sparar du flera timmars lästid på i en normaltjock bok.

Det är okej att inte vilja lära sig att springa. Det är också okej att inte vilja lära sig snabbläsning, så länge som det inte beror på missuppfattningar om vad snabbläsning är.

Här finns ett utdrag ur Snabbläsning - vägen till effektivare läsning.

 

Läsning
I läshögen
Lästa böcker 2002
Lästa böcker 2003
Lästa böcker 2004
Lästa böcker 2005
Läsvärda böcker
Texter

Mer...
Böcker och läsning
Emmy
Familj
Handikapp
- ADHD/ADD
- Asperger
- Dyslexi
Idéer
Kreativitet
Kunskapshantering
Lärdomar
Marknadsföring
Personlig utveckling
Snabbläsning
Strategi
StudieteknikSubscribe to "Snabbläsning" in Radio UserLand. Click to see the XML version of this web page.