ISSN 1651-6737

den 16 mars 2005

  I Stockholm City (tidningen) finns en artikel om studieteknik. Föreläsaren Eva Griffith ger tips för effektivare studier.

När Eva Griffith utbildade sig till lärare kände hon inte till att det fanns studieteknik, men ändå tog hon examen och jobbade som lärare ett par år.

- Det var då jag började inse behovet av studieteknik. Det finns ju så många enkla verktyg vi kan använda för att effektivisera vårt lärande.

Några av de tips hon nämner är att anteckna med färger och i form av bilder och att inte läsa faktaböcker från pärm till pärm. Mindmapping är ett bra anteckningsverktyg som just går ut på att rita och skriva på ett sätt som dels är intuitivt organiserat och dels är lättare att minnas. När du läser faktaböcker är det viktigt att du har ett mål. Hur ska du annars veta hur mycket du måste läsa innan du vet tillräckligt? Eva Griffith säger så här:

En faktabok och en skönlitterär bok har egentligen ingenting gemensamt. En faktabok bör man ta sig an som ett pussel. Du börjar med ramen och de lättare fälten, de svåraste bitarna sparar du till sist.

När du har fått veta det du behöver kan du sluta läsa.

Företaget Puls har lagt ut ett antal texter om studieharmoni. Där står bland annat om anteckningsstilar, minnesträning, sömn och zen. Det finns mycket läsvärt.

 

Läsning
I läshögen
Lästa böcker 2002
Lästa böcker 2003
Lästa böcker 2004
Lästa böcker 2005
Läsvärda böcker
Texter

Mer...
Böcker och läsning
Emmy
Familj
Handikapp
- ADHD/ADD
- Asperger
- Dyslexi
Idéer
Kreativitet
Kunskapshantering
Lärdomar
Marknadsföring
Personlig utveckling
Snabbläsning
Strategi
StudieteknikSubscribe to "Studieteknik" in Radio UserLand. Click to see the XML version of this web page.