ISSN 1651-6737

den 18 april 2005

  Fakta:

Medvetandet om att vilja utföra en handling som man själv beslutar sig för infinner sig nästan en halv sekund efter det att hjärnan har börjat verkställa beslutet.

När du blev medveten om att du ville läsa den här texten, var det en halv sekund sedan din hjärna började förbereda sig på att läsa den.

Neurofysiologen Benjamin Libet har med hjälp av experiment kommit fram till den fantastiska slutsatsen. Från det att hjärnan påbörjar en handling, till det att musklerna börjar röra sig, tar det en sekund. Sådant vi gör omedvetet gör vi ofta bättre.

De allra duktigaste inom varje område har nått till nivån där de är omedvetna om hur de gör det. I boken Märk världen exemplifierar Tor Nørretranders det med Ingemar Stenmarks klassiska "dä bar å åk". Han var inte medveten om exakt hur han gjorde det han gjorde. För honom var det bara att åka.

Ska du bli riktigt duktig på något ska du nå dit där du inte är medveten om vad du gör.

 

Läsning
I läshögen
Lästa böcker 2002
Lästa böcker 2003
Lästa böcker 2004
Lästa böcker 2005
Läsvärda böcker
Texter

Mer...
Böcker och läsning
Emmy
Familj
Handikapp
- ADHD/ADD
- Asperger
- Dyslexi
Idéer
Kreativitet
Kunskapshantering
Lärdomar
Marknadsföring
Personlig utveckling
Snabbläsning
Strategi
StudieteknikSubscribe to "Personlig utveckling" in Radio UserLand. Click to see the XML version of this web page.