ISSN 1651-6737

den 27 mars 2005

  Utseende och yta är viktigast.

Även om det är många andra faktorer som påverkar kundens val av butik är jag övertygad om att det rent kosmetiska, personalens utseende, spelar stor roll.

Ovanstående är ett citat av professor Magnus Söderlund vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har gjort en undersökning av vad personalens utseende betyder för butikers försäljning. Föga förvånande kom han fram till att snygga försäljare säljer bättre. Det gäller nog det mesta i livet.

Vackra människor lever i en gräddfil, men skönhet behöver inte bara vara utseende. Vackra tankar, exempelvis formulerade i skrift, fungerar också. Vi tillskriver gärna vackra människor goda egenskaper. Det gör vi redan innan vi vet någonting annat om dem. De som har både ett behagligt yttre och kan förmedla vackra tankar kan nå mycket långt.

Många rättssystem är också uppbyggda kring yta. Det viktigaste är inte vem som faktiskt har gjort vad. Den som verkar skyldig blir dömd. Den som verkar vara oskyldig blir friad. Om det har gjorts någon undersökning är jag övertygad om att den visar att vackra människor fälls mer sällan än andra och får lindrigare straff när de blir dömda.

De flesta har säkert råkat ut för att något de är säkra på visar sig vara fel. Baserat på tidigare erfarenheter verkar det vara på ett visst sätt. Vi ser inga möjligheter att det är annorlunda. Ändå visar det sig vara det. Efteråt kan vi konstatera att vi inte hade alla pusselbitar från början. Vi agerar utifrån hur saker ser ut.

Oavsett vad vi kan tycka om det är det så här det är. Följer du inte spelreglerna kommer du att bli överkörd av dem.

 

Läsning
I läshögen
Lästa böcker 2002
Lästa böcker 2003
Lästa böcker 2004
Lästa böcker 2005
Läsvärda böcker
Texter

Mer...
Böcker och läsning
Emmy
Familj
Handikapp
- ADHD/ADD
- Asperger
- Dyslexi
Idéer
Kreativitet
Kunskapshantering
Lärdomar
Marknadsföring
Personlig utveckling
Snabbläsning
Strategi
StudieteknikSubscribe to "Strategi" in Radio UserLand. Click to see the XML version of this web page.