ISSN 1651-6737

den 3 december 2002

  Svante Adermark skriver om kroppsspråk att han inte gillar att människor är medvetna om sitt kroppsspråk därför att han vill kunna bedöma dem utifrån deras spontana beteende. Jag förstår den synpunkten. Det fick mig också att fundera över vad som är hönan och ägget. Är det vårt beteende som gör oss till dem vi är eller hur vi är som avgör vårt beteende? Vi kan till viss del styra vår uppfattning av saker med hjälp av vårt kroppsspråk. Eftersom vi bedömer människor baserat på de första fem minuterna kanske det inte är mer än rätt att vi har en chans att "spela" den vi vill vara och uppfattas som? Det borde inte vara konstigare än att första intrycket har så stor betydelse som det har.

I en övning i Teach yourself body language uppmanas du att under en veckas tid gå med kroppen upprätt, raka axlar och huvudet högt. Inte på ett konstgjort sätt utan så att kroppen inte tillåts säcka ihop. Ett knep är att titta framåt i stället för ner på marken som många gör. Det ska inte vara jobbigare än nödvändigt.

Efter några dagar, står det i boken, är det troligt att du börjar känna dig mer positiv och säker i ditt dagliga liv. Det är också möjligt att den nya hållningen, även om det var en ansträngning i början, börjar kännas bekvämare och avslappnad och att du känner dig mer vältränad och går lite snabbare utan att det känns som om du skyndar sig. Du kommer att vara mer medveten om vad som pågår runtomkring, tankarna blir generellt tydligare och mer exakta samt snabbare.

Andras reaktioner gentemot dig kommer att vara vänligare och varmare och de är mer villiga att ha med dig att göra. Vad du säger kommer att beaktas i högre grad än tidigare, möjligen beroende på att upprätt hållning förknippas med dominanta personer.

Om detta redan är en del av ditt sätt kommer övningen inte att ge någonting nytt.

Tidigare skrev jag att nickande kan få människor att tala längre. En annan sak som kan få dem att tala längre, är om man lutar sig fram mot dem. Det ger ett intresserat intryck. På motsvarande sätt fungerar det om man lutar sig bakåt, ifrån någon som talar. Det uppfattas som ointresserat.

När det gäller barn har jag tänkt på att om jag försöker få dem att göra något genom att stå upp och säga det till dem, är de ofta mer ovilliga att göra det än om jag sätter mig på huk så att jag hamnar i deras höjd när jag talar. Särskilt tydligt är det när jag hamnar i diskussion med Emmy. Ofta tar det en tvär vändning när jag sätter mig på huk och ber henne om någonting. Det är användbart.

Ju mer jag läser om kroppsspråk, desto tydligare blir det vilken betydelse det har. Det är ännu ett ämne som borde finnas på schemat och vara obligatoriskt i skolan. Det är jag ganska säker på att jag inte hade tyckt när jag gick i skolan. Det är skönt att märka att man förändras och inte bara blir äldre.

 

  Rekommendationer är viktigt på nätet.

Jag läser ganska få webbloggar regelbundet. Nyss, när jag hittade Nätkreatur via Erik Stattins mymarkup.net, insåg jag hur betydelsefullt det är var man hittar någonting. Jag har sett Nätkreatur nämnas då och då, men först nu, när jag läste om den på en sida som jag besöker regelbundet och har förtroende för, följde jag länken och upptäckte att det var en sida jag ska bevaka.

Det växer upp virtuella nät mellan mig och min sida och de andra sidor jag löpande följer. Det är ganska intressant.

Jag har valt att inte länka till de webbloggar jag brukar följa därför att om man nämner en glömmer man en annan. I stället länkar jag direkt till saker som jag berörs av på ett eller annat sätt. Dessa länkar blir som förlängningar av det jag skriver.

Om Webbrain.com vore bättre uppdaterad med sidor skulle man kunna söka på en valfri webblogg och se vilka sidor den har en "relation" till. Det kunde bli ganska intressant eftersom det sannolikt finns gemensamma nämnare. Den grafiska representationen kunde vara bättre. Streck mellan sidor som det finns många länkar mellan skulle kunna vara bredare för att tydliggöra en starkare relation. Bredare länkar från mina favoritsidor skulle kunna indikera en sannolikhet att jag också skulle uppskatta de länkade sidorna.

 

December 2002
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Nov   Jan


Läsning
I läshögen
Lästa böcker 2002
Lästa böcker 2003
Lästa böcker 2004
Läsvärda böcker
Texter

Mer...
Böcker och läsning
Emmy
Familj
Handikapp
- ADHD/ADD
- Asperger
- Dyslexi
Idéer
Kreativitet
Kunskapshantering
Lärdomar
Marknadsföring
Personlig utveckling
Snabbläsning
Strategi
Studieteknik


Click to see the XML version of this web page.