ISSN 1651-6737

den 10 december 2002

  Jag har kompletterat sidan med årets lästa böcker.

När jag går igenom listan konstaterar jag att det inte är någon av böckerna jag ångrar att jag avsatte tid för att läsa. Det kanske inte var nödvändigt att läsa båda böckerna om förhandlingar eller båda böckerna om kroppsspråk.

När det gäller böckerna om förhandling är det nog hugget som stucket vilken man väljer. Jag började med Getting to yes och skulle kanske ha valt den om jag bara skulle läsa den ena, men jag kan inte motivera varför. De bygger på samma grundtankar.

Av böckerna om kroppsspråk var Teach yourself body language den klart bättre, men Vårt kroppsspråk tog inte mer än någon halvtimme att läsa så det är svårt att ångra det.

Av samtliga böcker är det tre som har varit verkliga milstolpar. The speed reading book av Tony Buzan, The Einstein factor av Win Wenger och Richard Poe och The photoreading whole mind system av Paul R. Scheele. Antingen är de ruskigt bra eller också råkade jag läsa dem vid rätt tidpunkt i livet.

 

  Jag ställde en fråga om möjligheten att vända sorteringsordningen i Userlands diskussionsforum. Det återstår att se om någon löser det åt mig.

Frågan har ställts tidigare men utan att få något bra svar.

 

  Webbloggar är ofta omvänt kronologiska. Det kan bli lite fel för läsaren.

Att noteringar från olika dagar hamnar i omvänt kronologisk ordning är sällan ett problem i och med att de är utformade för att läsas ungefär som en dagbok, det vill säga mer eller mindre dagligen. Däremot blir det konstigt om man, som jag, skriver lite då och då under dygnet och ibland fortsätter på tankar som påbörjades tidigare samma dygn. I det fallet borde de olika noteringarna sorteras i kronologisk ordning under varje dygn medan dygnen sinsemellan sorteras som tidigare, i omvänd kronologisk ordning.

 

  Fler tankar om freenoting och mötesnoteringar.

Det är märkbart svårare att göra anteckningar av vad som sägs om jag koncentrerar mig på vad som sägs än om jag bara skriver det som dyker upp i tankarna. Det blir mindre skrivet och jag kommer ihåg en mindre del av vad som har sagts.

När jag numera tittar på mina noteringar efter ett möte är det som står ofta svårtolkat. Däremot har jag så tydliga minnen av mötet att jag kan skriva protokoll från de minnen som de knappa noteringarna frammanar. Ibland kan jag nästan ordagrant återge vad någon har sagt i ett visst skede.

Att använda höger hjärnhalva på det här sättet är ganska spännande. När det gäller snabbläsning händer det ganska ofta att saker jag har läst, men inte medvetet tänkt på, dyker upp som om det vore ett gammalt tydligt minne. Så var det med freenoting tidigare i dag. Jag visste inte att jag hade lärt mig någonting om det förrän det dök upp när jag skrev om mjuk fokusering och då var minnet plötsligt ganska tydligt.

I photoreading använder man (jag har inte lyckats använda photoreading) den här sortens koppling mellan höger och vänster hjärnhalva och i och med att jag verkar ha någon sorts förmåga att flytta saker mellan dem hoppas jag så småningom kunna lära mig även photoreading.

 

  Det är fascinerande när något man har lärt sig kommer till användning på oväntade sätt.

I snabbläsning använder jag "mjuk" fokusering för att se större områden. Fram till i dag har jag sett det som något jag gör med ögonen. Plötsligt, medan jag gjorde anteckningar på ett möte, slog det mig att jag gör exakt samma sak när jag lyssnar och antecknar medan andra talar. Den mjuka fokuseringen sker i huvudet.

Det kan också förklara varför mina anteckningar har blivit så mycket bättre det senaste året. I boken The Einstein factor beskrivs en teknik som heter "freenoting". Freenoting går ut på att just anteckna medan man lyssnar på någon, utan att egentligen fundera över vad som sägs. Man behöver inte ens försöka anteckna vad som sägs utan det är tillåtet att skriva det som dyker upp i huvudet, men det är viktigt att man inte tänker efter. Det är höger hjärnhalva som ska aktiveras.

Dels lär det höja kreativiteten och dels intelligensen och, framför allt, man lär minnas mer av vad som har sagts under mötet. Omedvetet är det kanske freenoting jag har sysslat med.

 

December 2002
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Nov   Jan


Läsning
I läshögen
Lästa böcker 2002
Lästa böcker 2003
Lästa böcker 2004
Läsvärda böcker
Texter

Mer...
Böcker och läsning
Emmy
Familj
Handikapp
- ADHD/ADD
- Asperger
- Dyslexi
Idéer
Kreativitet
Kunskapshantering
Lärdomar
Marknadsföring
Personlig utveckling
Snabbläsning
Strategi
Studieteknik


Click to see the XML version of this web page.