ISSN 1651-6737

den 13 januari 2003

  Inom NLP finns det något som heter metamodellen. Jag har uppfattat det som att det är en beskrivning av hur språket fungerar och med hjälp av den kan man undvika många missförstånd, oavsiktliga eller avsiktliga.

Amerikanerna John Grinder och Richard Bandler har skrivit ner och gjort en modell av hur några framstående terapeuter använde frågor för att samla information om sina patienter. Genom att förstå hur språket fungerar och vilka effekter det kan få när det används på olika sätt kan man med hjälp av rätt frågor få fram mer användbar information. Det är detta metamodellen är till för.

Jag ska inte gå igenom hela modellen utan bara ge ett exempel där den går att tillämpa. Det kallas i boken för tankeläsning och ett exempel där tankeläsning förekommer är om någon säger: "Du älskar inte mig, för då skulle du ge mig vad jag behöver". Den som säger det förväntar sig att någon ska veta vad han eller hon behöver, som om det vore kopplat till kärlek, och ge det. Det är en koppling som inte alls är självklar. Att man älskar någon betyder inte automatiskt att man kan läsa dennes tankar.

I ett fall som ovanstående får man i metamodellen lära sig att ställa frågor som: "Hur exakt kan det att älska någon betyda att man vet vad denna någon vill ha och ger henne det?" Dock är det inte säkert att man ska ställa frågan så direkt som detta. Det beror på vem som säger det till vem och i vilket sammanhang.

Exemplet är kanske svårt att ta till sig när det är så översiktligt beskrivet. Det finns ett bra citat i boken som ändå belyser problemen med vårt språk på ett sätt som jag tycker är tydligt och som metamodellen ska hjälpa till att undvika. Det är taget ur Alice i Spegellandet:

"Men guldpokal betyder väl ändå inte att jag fick så jag teg?" invände Alice.

"När jag använder ett ord," sa Klumpedump lite föraktfullt, "betyder det precis vad jag vill att det ska betyda - varken mer eller mindre".

"Men frågan är", sa Alice, "om du verkligen kan få orden att betyda olika saker".

"Frågan är helt enkelt vem som bestämmer", sa Klumpedump. "Det är det enda som betyder något".

Att behärska metamodellen kan vara nyttigt och kanske livsviktigt för personer i vars arbete kommunikation är avgörande. För oss andra är det bara till stor nytta. I Introduktion till NLP beskrivs grunderna i modellen.

 

January 2003
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Dec   Feb


Läsning
I läshögen
Lästa böcker 2002
Lästa böcker 2003
Lästa böcker 2004
Läsvärda böcker
Texter

Mer...
Böcker och läsning
Emmy
Familj
Handikapp
- ADHD/ADD
- Asperger
- Dyslexi
Idéer
Kreativitet
Kunskapshantering
Lärdomar
Marknadsföring
Personlig utveckling
Snabbläsning
Strategi
Studieteknik


Click to see the XML version of this web page.