ISSN 1651-6737

den 19 mars 2003

  En bild som heter Emmy_20030319.jpgSedan Emmy var magsjuk i vintras förknippar hon magsjuka med välling. Efter det har hon slutat med välling.

Emmy: - Om jag dricker välling kommer jag att kräkas.

Jag: - Nej, det kommer du inte. Du är inte sjuk.

Emmy: - Jo, för jag är avundsjuk!

 

  Individer och grupper.

När är det bättre att vara del av en grupp än att vara ensam? Oftast skulle jag tro. Som en del av en grupp med huvudsakligen samma mål som du, blir du förmodligen starkare än om du är ensam.

I en grupp med andra mål än dina lär du få det svårt att få din vilja igenom. Då är vi tillbaka vid vatten-metaforen. Det är ingen idé att försöka korsa en fors oplanerat.

Även om en grupp delvis har samma mål som du kan det vara en bra strategi att vara med i gruppen.

De gånger det är svårast att veta om en grupp är något för dig eller inte, är när gruppens mål delvis överensstämmer med dina och delvis går emot dina mål. Då får du väga för- och nackdelar mot varandra. Kan du överge de mål som går emot gruppen? Kan du driva dina avvikande mål utanför gruppen trots att du är med i gruppen? Finns det någon annan grupp som bättre stämmer överens med dina intressen?

En aktuell "gruppfråga" är EMU. Ska Sverige gå med eller inte? Hur stämmer målen med EMU överens med dina personliga mål? Finns det några mål med EMU som går emot dina mål? EMU är en komplex grupp som det kan vara svårt att överblicka. Många av målen med EMU har i första hand en påverkan på Sverige som land och i andra, tredje eller kanske fjärde hand en påverkan på individnivå.

 

  Håkan tycker att webben är blå och efterlyser mer röda sidor.

Det finns nog en anledning till att webben har sina färger. Rött anses röra upp känslor medan blått är lugnande. Av det kan man kanske dra slutsatser om vilka känslor vi vill frammana med våra färger. Ett diskussionsforum skulle kunna vara rött om man vill ha livliga diskussioner och blått om man vill hålla dem på en mer tillbakalutad nivå. Protestsidor kanske också ska vara röda.

Jag har nog skrivit om detta tidigare.

För ett antal år sedan hade jag tankar på att bygga en tjänst som skulle heta Dumstrut (en sådan där strutmössa, ungefär som en stjärngossemössa, som man för länge sedan fick sätta på sig när man stod i skamvrån).

Dess syfte skulle vara att på ett halvhumoristiskt sätt låta användarna berätta om företag som på olika sätt hade skött sig illa, och sedan låta besökarna rösta på de berättelser som de tyckte var bäst. Varje röst skulle ge företaget i berättelsen en dumstrut så att de fick skämmas lite.

Tanken var också att låta företagen få försvara och förklara sig och på så sätt kunna vinna tillbaka förtroendet.

Vad har detta med färger att göra? Jo, i prototypen för sidan använde jag en röd bakgrundsfärg just för att piska upp känslor.

Det blev aldrig något av Dumstrut och det var nog lika bra. Lite efter att jag skrinlade planerna kom Cint och det är en betydligt bättre tjänst.

 

  Mihály Csíkszentmihályi berättar i Finna flow om en man som var avdelningschef och som under tio år gjorde allt han kunde för att bli befordrad. Han arbetade 70 timmar i veckan, försummade familjen och tog åt sig äran för alla bra saker som hände på avdelningen.

Efter att gång på gång ha sett kollegor bli befordrade, i stället för honom, gav han till sist upp. Han antog att han hade nått så långt han kunde i karriären och började trappa ner. Han tillbringade mer tid med familjen, hobbies och andra aktiviteter, och mindre på jobbet.

Omgivningen noterade hur han blev mindre fokuserad på sig själv och mer på sin omgivning. Han blev mer objektiv i sitt arbete. Han blev den typ av ledare företaget behövde, vilket uppmärksammades av ledningen som befordrade honom.

Detta är ett citat ur boken:

Man lär sig att uppleva flow genom att engagera sig i aktiviteter som är lämpade att skänka flow, nämligen mentalt arbete och en aktiv fritid.

Det var ungefär detta avdelningschefen ovan gjorde, fast omedvetet och utöver att det antagligen gjorde honom mer välmående blev han en "bättre" medmänniska och ledare, vilket gjorde att han uppnådde sitt ursprungliga mål, att bli befordrad.

Detta tycker jag också är i enlighet med vad jag tidigare läste på baksidan av Märk världen, att "de flesta mänskliga färdigheter - från dans och fotbollsspel till tänkande och samtalande - utövas bäst om man inte är medveten om vad man gör". Det tycks gälla för ledarskap också.

 

March 2003
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Feb   Apr


Läsning
I läshögen
Lästa böcker 2002
Lästa böcker 2003
Lästa böcker 2004
Läsvärda böcker
Texter

Mer...
Böcker och läsning
Emmy
Familj
Handikapp
- ADHD/ADD
- Asperger
- Dyslexi
Idéer
Kreativitet
Kunskapshantering
Lärdomar
Marknadsföring
Personlig utveckling
Snabbläsning
Strategi
Studieteknik


Click to see the XML version of this web page.