ISSN 1651-6737

den 8 februari 2003

  Jag snubblade över en häftig applikation som visar en webbplats och dess "grannar" grafiskt representerade som ett nät. Den kräver att man har Suns Java installerad (installeras om man saknar det). Se här för ett exempel på hur det kan se ut:

Enkelriktat.com och dess grannar

Touchgraph heter tjänsten.

 

  Jag har läst Mind maps for kids.

Boken är skriven med syfte att lära barn (7 till 14 år) att rita mind maps och utgår ifrån typiska uppgifter för skolbarn. Olika skolämnen: engelska, historia, matematik, naturkunskap, geografi och främmande språk. Hur man klarar prov. Hur man skriver brev, planerar semestrar och fester. Och så vidare.

De första kapitlen tyckte jag var lite fåniga, men boken är inte skriven för mig så det fungerar nog bättre för barn. När den övergick till att beskriva olika praktiska exempel blev det riktigt intressant. Den beskriver både nyttan och det praktiska tillvägagångssättet på ett bra sätt och jag blev än mer övertygad om att mindmapping är en verkligt användbar teknik, både för vuxna och barn. Barn har säkert lättare för att lära sig mindmapping eftersom de inte har samma gamla vanor att bryta.

Eftersom boken är på engelska går det inte att sätta den i händerna på vilket barn som helst. Däremot tror jag att man som vuxen kan använda den som en hjälp för att lära ut mindmapping till barn. Jag ska sätta den i händerna på Nathalie och se om hon får ut någonting av den. Den innehåller många bilder och är i A4-format.

I boken beskrivs mindmapping i fem steg och dessa steg upprepas med anpassningar till varje uppgift.

1. Använd ett tomt olinjerat papper och färgade pennor. Placera papperet liggande.

2. Rita en bild som sammanfattar huvudämnet i mitten av papperet.

3. Rita några tjocka böjda linjer ut från bilden i mitten av papperet. En för varje huvudidé kring ämnet.

4. Skriv namn på huvudidéerna och rita gärna en liten bild av varje idé (då använder man båda sidorna av hjärnan).

5. Från var och en av huvudidéerna kan man rita nya grenar som representerar tankar kring huvudidéerna. På det viset kan man fortsätta i all evighet eller tills man är nöjd med detaljnivån i mind mapen.

Detta är hela proceduren lite kortfattat. Ju mer färger och bilder man använder desto enklare blir det att komma ihåg mind mapen. Det finns ett antal frågor man kan utgå ifrån ifall man fastnar i sin mind map eller råkar ut för fantasitorka:

 • Vad?
 • Var?
 • När?
 • Vem?
 • Varför?

  Frågorna kan användas som huvudidéer utifrån vilka man ritar nya grenar med svaren.

  En sak som jag tycker är särskilt sympatisk med mindmapping, är att dyslektiker och människor med andra läs- och skrivsvårigheter ofta har betydligt lättare för att uttrycka sig i skrift med hjälp av mind maps. Eftersom mind maps inte ska innehålla meningar, utan bara nyckelord, är det inte ett problem om man inte kan bygga fullständiga meningar, något som hindrar många med läs- och skrivsvårigheter från att ens försöka.

  I flera böcker om mindmapping finns det exempel på hur både människor med grava handikapp och sådana som har det svårt i skolan har lyckats mycket bra med hjälp av mind maps. Med mind maps kan de strukturera saker på ett sätt som passar hjärnan bättre än traditionella linjära anteckningar.

  I boken finns det en länk till en webbplats. Där finns en del av det som står i boken.

  Mind maps for kids

 •  

  February 2003
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28  
  Jan   Mar


  Läsning
  I läshögen
  Lästa böcker 2002
  Lästa böcker 2003
  Lästa böcker 2004
  Läsvärda böcker
  Texter

  Mer...
  Böcker och läsning
  Emmy
  Familj
  Handikapp
  - ADHD/ADD
  - Asperger
  - Dyslexi
  Idéer
  Kreativitet
  Kunskapshantering
  Lärdomar
  Marknadsföring
  Personlig utveckling
  Snabbläsning
  Strategi
  Studieteknik


  Click to see the XML version of this web page.