ISSN 1651-6737

den 6 september 2003

  Om en dryg vecka ska Stockholmarna gå till val. Frågan är om de ska gå ur valutasamarbetet och införa en egen valuta, det vill säga rösta ja, eller om de ska vara kvar, och alltså rösta nej.

Både ja- och nej-sidans kampanjer arbetar dag och natt för att vinna röster i vad som ser ut att bli en mycket jämn kamp. Ja-sidan har länge haft ett försprång. Det har krympt dag för dag och det är, enligt opinionsundersökningarna, bara några få procentenheter som skiljer blocken åt när kampanjerna nu går in på sin sista vecka.

Ja-sidan är missnöjd med hur den gemensamma valutan har skötts. Bland annat inflytandet över räntan anses vara för litet och illa anpassat till Stockholms ekonomiska villkor. Ja-sidan tycker inte om det gemensamma skattesystemet i allmänhet, och i synnerhet den så kallade "Robin Hood-skatten", en sorts utjämningsskatt som har slagit hårt mot Stockholms skatteintäkter. Man vill också ha mer att säga till om och öka graden av demokrati. Det anser man sig få vid ett utträde ur samarbetet, i och med att man kan bestämma själva över Stockholms ekonomi, utan inblandning av de andra kommunerna i riket.

Nej-sidan vill fortsätta att vara en del av valutasamarbetet inom Sverige, och dess främsta argument är den gemensamma styrkan gentemot omvärlden. Med en egen valuta, säger man, skulle det vara svårt att hävda sig i konkurrensen med Europa och resten av världen. Med tiden anser man att Stockholm kommer att bli en ekonomisk marginalspelare, vid ett utträde. Till skillnad mot nej-sidan anser man att medlemskapet ökar demokratin och inflytandet, inte bara inom Stockholm, utan också i frågor som rör hela riket. I och med att man sedan länge är en del av Sverige, tycker man att valutasamarbetet ingår som en självklar del i det.

---

Det är inte Stockholm som ska gå till val om den gemensamma valutan, kronan, det är Sverige som ska gå till val om an annan gemensam valuta, euron. Det är inte heller ett val om att gå ur ett samarbete, det är ett val om att gå med i ett samarbete. Finns det, trots detta, några likheter?

 

September 2003
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Aug   Oct


Läsning
I läshögen
Lästa böcker 2002
Lästa böcker 2003
Lästa böcker 2004
Läsvärda böcker
Texter

Mer...
Böcker och läsning
Emmy
Familj
Handikapp
- ADHD/ADD
- Asperger
- Dyslexi
Idéer
Kreativitet
Kunskapshantering
Lärdomar
Marknadsföring
Personlig utveckling
Snabbläsning
Strategi
Studieteknik


Click to see the XML version of this web page.