ISSN 1651-6737

den 16 september 2003

  En fil med namnet EmmysRitplatta.jpgCattis har köpt en ritplatta till Emmy i dag. Listigt tänkt. Vi får se hur länge hon är fascinerad av den. Det är ingen risk att hon gör väggmålningar med den i alla fall eftersom "pennan" är en plastpinne med magnetisk spets. Inget kladd.

 

  John Allen Paulos framför en intressant idé i Innumeracy. Han vill ge händelser och aktiviteter ett "säkerhetsindex".

Genom att omvandla sannolikheten, för att något ska leda till döden, till dess logaritm, får han ett värde. Detta värde är aktivitetens/händelsens säkerhetsindex. Paulos subtraherar värdet från tio och får då ett värde som, om det är lågt, pekar på en hög relativ farlighet. Ju högre det är, desto mindre farligt är det, statistiskt sett.

En av 5300 amerikaner dör på grund av en bilkrasch varje år. Logaritmen av 5300 är 3,7. Tio minus 3,7 är 6,3, vilket är bilåknings säkerhetsindex i USA. Detta kan göras för allt möjligt: fallskärmshoppning, cykling, rökning, tunnelbaneåkning, blixtnedslag, jordbävningar och så vidare.

Poängen är att vi ska kunna jämföra olika aktiviteters/händelsers relativa risk. Detta tycker jag är ganska bra. Om det utbryter en ny epidemi (Sars eller Ebola till exempel), kan myndigheterna (eller någon annan) ange dess säkerhetsindex och på så sätt får vi snabbt en uppfattning om hur stor risk som är förknippad med den. Vi slipper då oroa oss i onödan för något, vars säkerhetsindex är 9,1, ifall vi inte oroar oss för att bilåkning har ett säkerhetsindex på 6,3.

 

September 2003
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Aug   Oct


Läsning
I läshögen
Lästa böcker 2002
Lästa böcker 2003
Lästa böcker 2004
Läsvärda böcker
Texter

Mer...
Böcker och läsning
Emmy
Familj
Handikapp
- ADHD/ADD
- Asperger
- Dyslexi
Idéer
Kreativitet
Kunskapshantering
Lärdomar
Marknadsföring
Personlig utveckling
Snabbläsning
Strategi
Studieteknik


Click to see the XML version of this web page.